Inicio > AdieTaldea > Etxebizitzak entregatzeko tramiteen atzerapena salatu du ADIEk Indignación por el retraso en la entrega de los pisos

Etxebizitzak entregatzeko tramiteen atzerapena salatu du ADIEk Indignación por el retraso en la entrega de los pisos

2012/11/05

ADIEK haserrea adierazi gura du Hegoaldeko etxebizitzen entregaren atzerapenagatik

Gerentziaren pasibitatearen aurrean, ADIEk amaitu ditu tramiteak erosleek etxebizitzen eskriturak egin ahal izateko

ADIEK argira atera gura du bere haserrea Hegoaldeko etxebizitzak entregatzeko tramiteen atzerapenagatik. Zubiaur Eraikuntzak elkarte publikoko gerentziak (Eibex enpresa, aktibitatea gestionatzeko arduraduna) 3 hilabete emon ditu hilabetean egin daitekeen lana egiteko. Atzerapen hau erosleen kalterako izan da, Abuztuaren amaieran euren etxeaz gozatzeko aukera izan ahal zutelako. Elkartearentzako beretzako ere kaltegarria izan da etxebizitzak entregatzeko atzerapenak kostu ekonomiko handiagoa ekarri diolako,bankuko kredituen interesak eta etxeen segurtasuna direla eta.

Uztailaren amaieran administrazio kontseiluak dena prest utzi zuen enpresako gerentziak tramiteak hasteko. Abuztuan ADIEk sarritan galdetu zion gerentziari ea tramiteak zelan zihoazen eta honen erantzuna astiro zihoazela izaten zen. Iraila hasieran ADIEk notarioari deitu zion atzerapenaz galdetzeko eta orduan jakin zuen abuztu osoan geldi egon zela tramitazio guztia. Gerentzia enpresak oporrak hartu zituen abuztuan, hala ere, elkarteari hilabete horretako faktura pasatu zion, 5.500 eurokoa, hain zuzen ere.

Abuztuan gerentziak etxebizitzak entregatzeko tramitazioa aparkatu zuela frogatu genuenean ADIEk, irailaren 10ean egindako tentsio handiko batzar batean, proposatu zuen Udaleko teknikariek egitea aipatutako tramitazioa atzerapen gehiago egon ez zedin. EAJk eta BILDUk ezezkoa eman zuten ordea, eta gerentziaren jokaldia babestu zuten.

Urriaren 22an, gerentziaren pasibitatearen aurrean, honek, gestioak astirotzeko prozedurarako problemak argudiatu zituenez, ADIEko kide bat arduratu zen salerosketako tramitazioa bukatzeaz eta bi egun geroago erosleak eskriturak egiten hasi ahal izan ziren.

Beste behin ere, Udal enpresa sustatzailearen gestio txarra eta gardentasun falta salatu gura ditugu. EAJk eta BILDUk, administrazio kontseiluan gehiengoa, maiatzean presidenteari botereak kendu zizkioten, karguari eutsita inolako erabakirik hartzeko bat ere aukera barik. Gutxiengo egoera honetan eta EAJren interesen menpeko den gerentzia bategaz, ADIEk ez dauka inolako ahalmenik Zubiaur Eraikuntzak elkarteko funtzionamendua aldatzeko, non oraintxe interes politikoak herriaren interesen aurretik jartzen diren.

………………………………………………………………………………………………….

Adie muestra su indignación ante el retraso en la entrega de los pisos de Hegoalde

Ante la pasividad de la gerencia, Adie ha culminado los trámites para que los compradores puedan escriturar sus viviendas

Adie quiere hacer pública su indignación por el retraso de los trámites de la entrega de las viviendas vendidas en Hegoalde. La gerencia de la Sociedad Pública Zubiaur Eraikuntzak (la empresa Eibex, contratada para gestionar su actividad) ha dedicado tres meses a realizar un procedimiento cuya duración habitual es de un mes. Esta demora está perjudicando a los compradores, que a finales de agosto ya podían haber disfrutado de su piso. Y también perjudica a la propia Sociedad, puesto que el retraso en la entrega de las viviendas le genera mayores costes económicos, derivado de los intereses de los créditos bancarios y la seguridad de las casas.

A finales de julio el Consejo de Administración de la Sociedad dejó todo listo para que la empresa de la gerencia iniciara los trámites. En el mes de agosto, Adie preguntó en varias ocasiones a la gerencia cómo iba el proceso y su respuesta era que iba despacio. A comienzos de septiembre, Adie llamó al notario para interesarse por la razón de la demora y fue entonces cuando nos enteramos de que el proceso había estaba parado todo el mes. La empresa de la gerencia cerró por vacaciones en agosto y aun así pasó a la Sociedad la factura correspondiente a dicho mes, por importe de 5.500 euros.

Cuando comprobamos que la gerencia había aparcado los trámites para la entrega de los pisos durante más de un mes, Adie propuso –en una tensa reunión del Consejo de Administración, celebrada el 10 de septiembre– que fueran los técnicos del Ayuntamiento los que se encargaran de dichos trámites, a fin de que no hubiera más dilación. Sin embargo, PNV y Bildu se negaron, y respaldaron la actuación de la gerencia.

El 22 de octubre, ante la pasividad de la gerencia, que alegaba problemas de procedimiento para ralentizar las gestiones, un miembro Adie se encargó personalmente de finalizar los trámites de la compraventa, y dos días después los compradores empezaron a escriturar sus viviendas.

Una vez más, queremos denunciar la mala gestión y la falta de transparencia de la promotora municipal. PNV y Bildu, mayoría en el Consejo de Administración, el pasado mes de mayo quitaron al presidente, de Adie, los poderes que tenía para tomar decisiones, dejándole en el cargo, pero sin ningún margen de maniobra. Ante esta situación de minoría, y con una gerencia plegada a los intereses del PNV, Adie no tiene capacidad para cambiar la forma de funcionamiento de Zubiaur Eraikuntzak, donde ahora mismo priman los réditos políticos sobre el interés del pueblo.

Categorías:AdieTaldea