Inicio > AdieTaldea > Estos son los representantes del PNV y Bildu en el Ayuntamiento: Unos abandonan cuando no se les permite que utilicen las instituciones con fines partidistas y a otros sólo les preocupa lo que Adie publica sobre ellos

Estos son los representantes del PNV y Bildu en el Ayuntamiento: Unos abandonan cuando no se les permite que utilicen las instituciones con fines partidistas y a otros sólo les preocupa lo que Adie publica sobre ellos

Hara EAJko eta Bilduko Udal ordezkariak: batzuek alde egiten dabe instituzioak alderdikeriaz erabiltzea galarazten jakenean eta besteak Adiek euren inguruan argitaratuten dauenak bakarrik arduratzen ditu.

Vídeo de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Zubiaur Eraikuntzak, 4 de junio de 2013: http://www.youtube.com/watch?v=DiwH8Fqsvgs&feature=youtu.be

.

Laburpena:

EAJk eta Bilduk Zubiaur Erakuntzak-en ezohiko batzar orokorra deitu dabe eta gai ordenak lau puntu daukoz. Lehenengoak dudak eragiten ditu Gobernu taldean:

Eibex-en txostenak eta Attex-en bideragarritasun ikerketak -Hegoaldeko etxebizitza promozioaren ingurukoa- baieztaturiko Elkartearen finantza egoera argitu eta akordio hau Batzar Orokorrak erabakitzen duen tokian argitara daitela.

Puntu honek Gobernu Taldeak ezagutzen ez duen txostena eta zehaztu bako akordioa aipatzen ditu. Hori dela-eta, Adiek eskatu dau txostena eta akordio-proposamena helarazteko eta eskatu dau argituteko zer gura daben esan “ finantza egoera argitu”.

Batzarra hasi da eta Adiek ez dau beharrezko dokumentazioa jaso lehenengo puntu hau tratatu ahal izateko.

Alkatearen esanetan lehenengo puntuan aipatzen dena ez dela Batzar Orokorraren konpetentzia ez eta hirugarren puntuan aipatzen dena ere:

Txosten juridikoa eskatu Zubiaur Eraikuntzak-en gerentzia posturako lehiaketako kontratazioan jarraitutako prozedurari buruzkoa, holan, Kontseiluak bizi dauen egoera argitu eta desblokeatu.

Gauzak holan, puntu biak gai ordenatik kanpo geratu dira eta gainetiko biak bakarrik tratatuko dira.

Erabaki horren aurrean, EAJk Batzarretik alde egin dau.

Lehenengo puntuari ekin jako. Hau EAJk eta Bilduk azaldu behar dabe eurak direlako deialdia egin dabenak:

Elkarteak azkenaldian izan dituen helegiteen eta auzien barri emon

Antza, Bilduk ez daki gaiaren inguruan, halanda ze, Adiek azaldu dau.

Bigarren puntua:

Bilduren proposamena hiru taldeetako-Adie, EAJ eta Bildu- ordezkari politikoen arteko batzarra egiteko akordio batera heltzeko eta Elkartearen gestioa 0 puntutik hasteko   

Bilduk batzar hori zergatik gura dauen egin azaldu dau, baina argi itxi dau batzar hori egiteko eta aurrera egiteko Adiek komunikatuetan eta, batez ere, El Correo-n argitaratutako albistean atzera egin behar dauela.

Adiek esan dau argitaratu dauen guztia herritarrei zuzenean azaldu dautsiela eta esandako guztiari eutsi egiten dautsola. Horrez gain, azaldu dau Zubiaur Eraikuntzak-ek daukon problema larriena 5 milioi euroko zorra dala. Bildu, baina, Adieren komunikatuak bakarrik arduratzen dabe eta barriro bere publikoki atzera egitea eskatu dautso Adieri.

Elkartearen egoera labur, Alkatearen berbetan:

5 milioi euroko zorra, eraikinak egoera irregularrean, gerentziarako lehiaketa EAJk eta Bilduk geldituta eurak gura dabenak irabazi ez dauelako, lehiaketako irabazlearen salaketa berau ez adjudikatzeagatik eta plan ekonomiko-finatzieroaren beharra zorrak Udalean eragin ez dagien. “Eta egoera honetan, gehien komunikatu batek arduratzen zaituzte?, galdetu dau. “ Jakina!” eutsi dautso Bilduk.

…………………………………….

Resumen:

PNV y Bildu convocan una Junta General Extraordinaria de la Sociedad Zubiaur Eraikuntzak con cuatro puntos en el orden del día. El primero de ellos plantea dudas al equipo de gobierno:

Aclaración de la situación financiera de la Sociedad ratificada por el informe de Eibex y el estudio de viabilidad realizado por Attex, respecto a la promoción de viviendas en Hegoalde y que este acuerdo sea publicitado donde la Junta General decida.

Ese punto alude a un informe sobre el que el equipo de gobierno no tiene noticia y a un acuerdo que no se especifica, por lo que Adie pide que se le haga llegar el informe y la propuesta de acuerdo, y pide que concreten lo que quieren decir con “aclaración de la situación financiera”.

Comienza la Junta General sin que Adie haya recibido la documentación necesaria para tratar ese primer punto.

El Alcalde explica que lo que se plantea en ese punto del orden del día no es competencia de la Junta General, como tampoco lo es lo que se recoge en el tercero de los puntos:

Contratación de un informe jurídico sobre el procedimiento seguido en el expediente de contratación del concurso de la gerencia de Zubiaur Eraikuntzak con el motivo de aclarar y desbloquear la actual situación que vive el consejo.

Por lo cual, ambos puntos quedan excluidos del orden del día, y sólo se tratarán los otros dos.

Ante esa decisión, el PNV abandona la Junta.

Comienzan a tratar el primer punto, que corresponde a PNV y Bildu explicar, como convocantes:

Dación de cuentas de la situación de los recursos y contenciosos que ha tenido la Sociedad últimamente.

Como Bildu parece que no conoce el tema, Adie explica su contenido.

Llega el segundo punto:

Propuesta de Bildu para la realización de una reunión entre los representantes políticos de Adie, EAJ-PNV y Bildu, para llegar a acuerdos y comenzar la gestión de la Sociedad desde un punto 0.

Bildu explica porqué quiere hacer esa reunión, pero deja bien claro que para que esa reunión se celebre y se pueda seguir adelante, Adie debe rectificar lo que ha publicado en sus comunicados, y especialmente lo que publicó una noticia de El Correo.

Adie dice que todo lo que han publicado se lo han contado además a los vecinos directamente y que se reafirman en todo lo dicho, y explica que el problema más grande de Zubiaur Eraikuntzak es la deuda de 5 millones de euros. Pero a Bildu solo le preocupan los comunicados de Adie y vuelve a pedir una rectificación pública.

El Alcalde resume la situación de la Sociedad: deuda de 5 millones de euros, edificios en situación irregular, concurso de la gerencia paralizado por PNV y Bildu porque no ha ganado el que ellos querían, denuncia del ganador del concurso por no haberlo adjudicado y necesidad de un plan económico-financiero para que las deudas no salpiquen al Ayuntamiento. “Y ante esta situación, ¿lo que más os preocupa es un comunicado?”, pregunta. “Por supuesto que sí”, se reafirma Bildu.

Categorías:AdieTaldea
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s