Inicio > AdieTaldea > Politikeoaz kokoteraino / Hartos del politiqueo

Politikeoaz kokoteraino / Hartos del politiqueo

Kokoteraino gagoz hainbat urtetan Orozkoko Udalean nagusi izan den “politikeoaz”,
eta oraindik orain udal gestioa zuzendu gura duenaz, gaur egun oposizioan egonda

Kokoteraino egote hau dela-eta, orain hiru urte hauteskundeetara aurkeztu ginen. Gure helburu bakarra gure herriaren alde lan egitea zen konben­tziturik gestiona­tzeko beste modu bat posible dela. Herriak ere kokoteraino zegoela jakinarazi zigun hauteston­tzietan, horrexegatik, goberna­tzeko ardura u­tzi zigun. Irabazteko ezer barik eta gal­tzeko askorekin –izan ere, inork ez dugu ezer jaso politikatik, ezta jasoko ere. Badugu gure lanbidea horretatik kanpo eta ez digu ezelako alderdi politikorik sarituko lau urte hauetan egiten ari garen lana– onartu genuen herriak u­tzi zigun zeregin hori eta horrexegatik gaude orain Udala zuzen­tzen.
Aurkitu genuena pen­tsatutakotik oso urrun zegoen. Lan egiteko gogoa eta gestiona­tzeko ahalmena nahikoa zirelakoan geunden. Uste genuen Udalean geunden guztiok, bozkatu gintuzten herritarren ordezkariok, helburu bat genuela: Orozkorako onena egitea. Ez da horrela izan, baina. Aste gutxira “politikeo sinplea”ren testigu izaten hasi ginen. Hauteskunde programaren zati handian bat gentozen alderdiarekin gobernu-akordioa bilatu genuen, baina honek hiru taldeen arteko banaketa propor­tzionala eska­tzen zigun, baina guk horri koheren­tziagatik eta auzokideenganako errespetuagatik ezezkoa eman genion. Handik aurrera bakarrik geratu ginen. Horrek ez gintuen ikaratu tinko sinesten genuelako egiten genuen hartan, baina ezin izan genuen orozkoar gehienek bozkatutakoa egiteko aukera aprobetxatu, lastima!
Zubiaur Eraikun­tzak-en sartu eta gero, hilabete ba­tzuk geroago, are txarrago joan zen. Ia ezer ez egitearen truke asko kobra­tzen zuen gerentea aurkitu genuen eta Hegoaldeko proiektuaren inguruko berebiziko informazioa ezkutatu zigun. Aurreko kudea­tzaileek ez zigutela benetako informazioa emango jakin bezain laster, proiektuaren bideragarritasun ikerketa enkargatu genuen, kanpoko enpresa, eta independente batek egoeraren berri eman ziezagun eta eman beharreko pausuak jakinarazteko. Hori izan zen gure lehenengo ekin­tza berma­tzeko Zubiaur Eraikun­tzak-en har­tzen genituen erabakiak Orozkoren mesederako izango zirela eta, beraz, (orduan ez genuen igar­tzen) Zubiaur Eraikun­tzak-en disoluzioa ebita­tzeko. Orain berehalakoa da. Aipatutako ikerketa enkarga­tzearen ondorioz, 2012ko maia­tzean Administrazio kon­tseiluko presidenteari botereak kendu zizkioten. Harrezkero, asko murriztu ziguten Sozietatean ezer egiteko aukera.
Bideragarritasun ikerketak Hegoalden egindako gestio txarra agerian u­tzi zuen. Hala ere, alderdi politikoak kontrakoa defenda­tzen ahalegindu ziren behin eta berriro eta, are gehiago, 2012ko ekainean Donibane Aretoan aurkezpen bat egin zuten zein lan ona egin zuten esateko. Azalpenok ematean, babesa ematen zioten gerenteari. Zer esan behar zuen gerenteak trikimailu guztien parte izanda?, Zer esango du trikimailu horiek denak babestu zituen taldeak? Arraroena izan zen, lehen gestio hori hainbestetan kritika­tzen zuen taldeak egun hartan horren alde azal­tzea.
2012ko abenduan saldutako pisuen eskriturak egin ziren. 2013ko martxoaren 19an eta apirilaren 8an bi taldeekin elkartu ginen gure proposamena ida­tziz emateko, elkartearen egoera ekonomikoa bidera­tzeko asmoz eta honen zorrak Udala kaltetu ez dezan. Gure hi­tzak ba­tzar horretan, testualki hiru taldeok dauzkagun aktetan batuta daude, hauexek izan ziren:
“Por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, posiblemente Diputación entrará en la Sociedad, porque tenemos 10 pisos sin vender, la deuda con la BBK es de 3.100.000. Hay que vender los 10 pisos antes de 3 años y empezar a construir antes de 5. No hay ingresos porque no se venden pisos, por lo que la situación es mala. Creemos que lo que tenemos que hacer es afrontar las deudas que tenemos, basándonos en tres pilares: un plan económico-financiero (el precio de la Sociedad compite con los precios de Viviendas de Vizcaya, que son libres, más baratas y mejores, y con los pisos de Lapurdi, que son un poco más caros pero te permiten elegir más opciones y además son libres, la gente que quiere comprar, se está yendo a esos pisos y no a ZE), una asesoría legal para ser competitivos con los promotores privados (antes no competíamos pero ahora sí, tenemos que saber qué margen legal tenemos) y un plan de venta, para quitarnos el problemón de las viviendas sin vender. Esto es lo más importante, y luego queremos abrir un debate entre todos los grupos para revisar la razón social de Zubiaur Eraikun­tzak como promotora municipal y su necesidad social. Que cada uno exponga lo que considera sobre hacia dónde cree que tiene que ir. Porque la Sociedad tiene que ser un facilitador para el pueblo, y se está convirtiendo en un lastre, por la deuda que tiene. También creemos importante que los servicios municipales supervisen toda la gestión de la Sociedad, para que no esté al margen del Ayuntamiento como ahora. Tiene que pasar por el visto bueno del Ayuntamiento, aunque para algunas cosas esté fuera. Pero no puede estar descontrolada, como ahora”.
Proposamen hauek zabaldu zituen Orozkoko etxe guztietara Udal gobernu taldeak 2013ko ekainean.
Ez dugu talde politiko baten ez bestearen eran­tzunik jaso. Harrigarriena da biek ala biek lepora­tzen digutela proposamenik egin ez izana eta beraien burua akordioak bila­tzen dituzten bakar­tzat dauzkatela. Politikariek oso ohituta gaituzte honetara: etxetik kanpo irudi ona saldu. Orozkoko kasua larriagoa da ez baitute egiten, ezta egiten uzten ere.
2013ko azaroan, talde politikoen blokeoa zela eta, Sozietatean dimisioa aurkeztu ostean, Orozkoko etxebizi­tzen inguruko informazioa eman genuen, aholkuak jaso genituen eta pisua behar zutenei inkesta egin genien.
Abenduaren 18an eta 19an talde politiko biekin elkartu ginen gure proiektua azal­tzeko eta ida­tziz emateko. Bertan, alde batetik, etxebizi­tzen salmentari aurre egiteko irtenbidea proposatu genien eta, bestetik, Zubiaur Eraikun­tzak-en existen­tziak erregulariza­tzekoa.
Berriro ere, ez dugu inolako eran­tzunik jaso eta orain, Zubiaur Eraikun­tzak Sozietatea disoluziora hurbil­tzen ari den honetan, talde bien geldotasunaren ondorioz, orain eurak omen dira proposamenak egin dituzten bakarrak eta Adie omen da egoeraren eran­tzule bakarra.
Talde biek gehiengoa lor­tzen dute Udalean eta Zubiaur Eraikun­tzak-en, beraz, ez dute gure botoen beharrik ados dauden edozein proposamenekin aurrera egiteko. Legealdi honetan zehar bi era egon dira Sozietatea uler­tzeko orduan: gurea; fun­tzionamendu aldaketa eta, hasierako urteetan legez, herritarren zerbi­tzura egoten zena eta beste bi talde politikoena; hirigin­tzako trikimailuetan oinarritutakoa. Inoiz ez garenez akordio batera heldu, beraienak egin du aurrera gehiengoa osa­tzen dutelako. Hauxe da demokrazia. Onartuko ez duguna da herritarren aurrean geu jar­tzea errudun azken hiru urteetan ez delako ezer egin eta herritarrei horixe sinestaraztea.
Orozkon jada ez dauka kabidarik politikarien hipokresiak, aulkia bero­tzera dedika­tzen direnak eta, hauteskundeak hel­tzear daudenean, egitasmo politak esaten hasten direnak. Ez dugu onartuko an­tzezten ari diren “ezkutaketa” hori, beste behin ere galeriari begira, errudunak bila­tzen dituen eta eran­tzukizunik har­tzen ez duen erdi ipurdiko politikeoaz kokoteraino gaudelako.
Orain, Sozietatearen egoera zuzen­tzeko denborarik ez dagoenean, orain, esan gura digute zer egin behar den. Orain gehiengoak ez du balio administrazio kon­tseilua existi­tzen ez delako. Orain ezin dute ekidin erabakiak har­tzea. Sozietatearen egoera ekonomikoak Orozko ahalik eta gutxien kalte dezan lan egiten ari gara eta orain geuk markatuko ditugu epeak, partidu politikoen interesen menpean jausi barik. Hartutako erabakietan oker­tzen bagara, eran­tzukizuna gure gain hartuko dugu. Baina, inoiz ez dugu gure gain hartuko EAJri eta Bilduri dagokien eran­tzukizuna, eurak baitira Zubiaur Eraikun­tzak eta Udala gaur egun dauden egoera ekonomikora eraman dutenak.

Herritarrei lepoa emanda gobernatu duen taldeak eta legealdi honetan guztian zehar aurreko gestio negargarria estaltzeko lagundu dionak, orain herriaren aurrean beraien burua aurkezten dute sozietatearen zorrak Udala kalte ez dezan zeozer egin duten bakarrak direla esaten.

EAJk eta Bilduk Zubiaur Eraikuntzak blokeo osora eraman dute eta orain, gelditasunaren ondorioak ikusita, alde batera utzi dute. 3 urte hauetan blokeo horretaz informatu dugu argi erakusten zuten dokumentuekin eta datuekin, eta ez gure interesetara moldatutako iritziekin, besteek egiten duten bezala. Hauek gezurtitzat jotzen gaituzte, baina gezurra non eta zertan esaten dugun azaldu barik.

……………………………

Estamos hartos del politiqueo que ha dominado durante años el Ayuntamiento de Orozko
y sigue queriendo dirigir la gestión municipal, ahora desde la oposición

Ese hartazgo nos llevó hace 3 años a presentarnos a las elecciones, sin otra pretensión que trabajar por nuestro pueblo, convencidos de que otra manera de gestionar es posible. El pueblo de Orozko demostró en las urnas que compartía ese hartazgo, por eso nos confió la tarea de gobernar. Sin nada que ganar, y con mucho que perder –pues ninguno hemos recibido ni vamos a recibir nada de la política, ya tenemos nuestra profesión fuera de ella y ningún partido político nos va a premiar por el trabajo que estamos haciendo estos 4 años– aceptamos esa tarea que nos encomendó el pueblo y por eso hoy estamos dirigiendo el Ayuntamiento.
Lo que nos encontramos al llegar distaba mucho de lo imaginado. Pensábamos que con ganas de trabajar y capacidad para gestionar era suficiente. Pensábamos que todos los que estábamos en el Ayuntamiento, representando a los vecinos y vecinas que nos habían votado, teníamos el mismo objetivo: hacer lo mejor para Orozko. Pero no ha sido así. En pocas semanas empezamos a ser testigos de maniobras de politiqueo mediocre. Buscamos un acuerdo de gobierno con el partido con el que compartíamos gran parte del programa electoral, pero ellos nos exigieron un gobierno repartido entre los tres grupos, a lo cual nos negamos por coherencia y responsabilidad ante la ciudadanía. A partir de entonces nos quedamos solos. Eso no nos asustó, porque creíamos firmemente en lo que hacíamos, pero sí nos pareció una pena no haber podido aprovechar la oportunidad para hacer posible lo que la mayoría de Orozko había votado en las urnas.
Cuando entramos en Zubiaur Eraikuntzak, unos meses más tarde, todavía fue peor. Nos encontramos con un gerente que cobraba muchísimo dinero por no hacer casi nada, y que nos ocultó información vital sobre el proyecto de Hegoalde. En cuanto fuimos conscientes de que los anteriores gestores no nos iban a dar los datos reales, encargamos un estudio de viabilidad sobre el proyecto, para que una empresa externa e independiente nos explicara cuál era la situación y nos aconsejara sobre los pasos a dar. Esa fue nuestra primera acción para garantizar que las decisiones que tomábamos en la Sociedad beneficiaran a Orozko y, por ende (aunque entonces no lo sospechábamos) para evitar la disolución de Zubiaur Eraikuntzak, que ahora resulta inminente. Pero encargar ese estudio supuso que los dos partidos políticos quitaran al presidente del Consejo de Administración sus poderes en mayo de 2012, y a partir de entonces desapareció nuestro margen de maniobra en la Sociedad.
El estudio de viabilidad evidenció la mala gestión de Hegoalde. Pero los partidos políticos se empeñaron en defender lo contrario, incluso hicieron una presentación en Donibane Aretoa, en junio de 2012, en la que arroparon al gerente en sus explicaciones sobre lo bien que lo habían hecho. ¿Qué va a decir el gerente, si era parte implicada en todos los chanchullos? ¿Qué va a decir el partido que avaló esos chanchullos? Lo extraño fue que el partido que antes había criticado esa gestión ahora la apoyaba.
En diciembre de 2012 se escrituraron los pisos vendidos. El 19 marzo y el 8 de abril de 2013 nos reunimos con los dos partidos políticos para entregarles por escrito nuestra propuesta para reconducir la situación económica de la Sociedad y evitar que su deuda salpique al Ayuntamiento. Nuestras palabras textuales en esas reuniones, recogidas en las actas que tenemos los tres grupos, son:
“Por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, posiblemente Diputación entrará en la Sociedad, porque tenemos 10 pisos sin vender, la deuda con la BBK es de 3.100.000. Hay que vender los 10 pisos antes de 3 años y empezar a construir antes de 5. No hay ingresos porque no se venden pisos, por lo que la situación es mala. Creemos que lo que tenemos que hacer es afrontar las deudas que tenemos, basándonos en tres pilares: un plan económico-financiero (el precio de la Sociedad compite con los precios de Viviendas de Vizcaya, que son libres, más baratas y mejores, y con los pisos de Lapurdi, que son un poco más caros pero te permiten elegir más opciones y además son libres, la gente que quiere comprar, se está yendo a esos pisos y no a ZE), una asesoría legal para ser competitivos con los promotores privados (antes no competíamos pero ahora sí, tenemos que saber qué margen legal tenemos) y un plan de venta, para quitarnos el problemón de las viviendas sin vender. Esto es lo más importante, y luego queremos abrir un debate entre todos los grupos para revisar la razón social de Zubiaur Eraikuntzak como promotora municipal y su necesidad social. Que cada uno exponga lo que considera sobre hacia dónde cree que tiene que ir. Porque la Sociedad tiene que ser un facilitador para el pueblo, y se está convirtiendo en un lastre, por la deuda que tiene. También creemos importante que los servicios municipales supervisen toda la gestión de la Sociedad, para que no esté al margen del Ayuntamiento como ahora. Tiene que pasar por el visto bueno del Ayuntamiento, aunque para algunas cosas esté fuera. Pero no puede estar descontrolada, como ahora”.
Estas mismas propuestas fueron buzoneadas en todos los domicilios de Orozko en junio de 2013 por el equipo de gobierno.
No hemos recibido respuesta de ninguno de los dos partidos. Pero lo más sorprendente es que ambos nos acusan de no hacer propuestas y se presentan públicamente como los únicos que buscan acuerdos. Algo a lo que los políticos nos tienen muy acostumbrados: a actuar de cara a la galería. En el caso de Orozko es más preocupante aún, porque ni hacen ni dejan hacer.
En noviembre de 2013, tras haber dimitido en la Sociedad por el bloqueo de los partidos políticos, hicimos una campaña de información y recogida de sugerencias sobre las viviendas en Orozko, y una encuesta a los que necesitan piso. El 18 y el 19 de diciembre nos reunimos con los dos partidos políticos para explicarles y entregarles por escrito nuestro proyecto, con una propuesta para hacer frente a la venta de viviendas y otra para regularizar las existencias de Zubiaur Eraikuntzak.
De nuevo, no hemos recibido ninguna respuesta. Y ahora que Zubiaur Eraikuntzak está abocada a la disolución, como consecuencia de la inacción de los dos partidos políticos, aparecen de cara a la galería como los únicos que han hecho propuestas y atribuyen a Adie la responsabilidad de la situación.
Los dos partidos políticos son mayoría en el Ayuntamiento y lo han sido en Zubiaur Eraikuntzak, no necesitan nuestro apoyo para llevar adelante cualquier propuesta en la que estén de acuerdo. Durante esta legislatura ha habido dos maneras de entender la Sociedad: la nuestra, que se basa en cambiar su funcionamiento para que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos, como hacía en sus primeros años; y la de los dos partidos políticos, que se basa en el continuismo con la etapa de los chanchullos urbanísticos. Como nunca hemos llegado a un acuerdo sobre una de estas dos posturas, ha primado la de ellos, porque son la mayoría. Esto es democracia. Lo que no vamos a admitir es que pretendan hacer creer a los vecinos que somos los responsables de que no se haya hecho nada en estos 3 años.
En Orozko ya no cuela la hipocresía de los políticos que se dedican a calentar la silla y cuando se acercan las elecciones se les llena la boca de buenos propósitos. Y no va a colar este intento de escaqueo que están escenificando, una vez más, de cara a la galería. Porque estamos hartos del politiqueo mediocre que busca culpables a toda costa con tal de no asumir sus responsabilidades.
Ahora que ya no hay tiempo para reconducir la situación de la Sociedad, pretenden darnos lecciones sobre lo que hay que hacer. Pero ahora ya no les vale la mayoría, porque el Consejo de Administración ya no existe. Ya no pueden impedir que tomemos decisiones. Estamos trabajando para que la situación económica de la Sociedad perjudique lo menos posible a Orozko y somos nosotros los que vamos a marcar los tiempos, sin dejarnos influenciar por los intereses políticos de los partidos. Si nos equivocamos en las decisiones que tomemos, asumiremos esa responsabilidad. Pero nunca asumiremos la responsabilidad que corresponde a PNV y Bildu, que son los que han conducido a Zubiaur Eraikuntzak y al Ayuntamiento a la situación económica actual.

El partido que ha gobernando de espaldas a la ciudadanía y el que le ha dado su apoyo durante toda esta legislatura para tapar su nefasta gestión anterior, ahora se presentan ante el pueblo como los únicos que han hecho algo para que la deuda de la Sociedad no afecte al Ayuntamiento.

PNV y Bildu han llevado a Zubiaur Eraikuntzak al bloqueo total y ahora la han abandonado, al ver las consecuencias de su inacción. En estos 3 años hemos informado sobre ese bloqueo, con documentos y datos que lo demostraban, no mediante juicios de valor interesados, que es lo que hacen ellos, que nos acusan de mentir pero no dicen en qué.

Categorías:AdieTaldea
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s